Pożyczka Inwestycyjna

Zakup, budowa i modernizacja obiektów. Zakup maszyn i urządzeń.

Pożyczka Rozwojowa

dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Mamy jeszcze wolne środki z Inicjatywy JEREMIE rezerwa

Jesteśmy Punktem Kontaktowym ECDF projektu "Wsparcie w starcie"

program-unijny