Pożyczka Inwestycyjna

Zakup, budowa i modernizacja obiektów. Zakup maszyn i urządzeń.

Pożyczka Rozwojowa

dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Mamy jeszcze wolne środki z EFRR

Jesteśmy Punktem Kontaktowym                                        projektu "Wsparcie w starcie"

program-unijny