Pożyczka Inwestycyjna

Zakup, budowa i modernizacja: obiektów,maszyn, urządzeń, środków transportu... 

Pożyczka Rozwojowa

dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Wstrzymujemy nabór wniosków o pożyczkę de minimis NL/PFR/007

Uprzejmie informujemy, że 16-go CZERWCA Biuro Funduszu nie będzie czynne.

Zapraszamy 19 czerwca od godziny 8:00 do 17:00 

KFP glowka kolor z wspolfinans bez paska dolnego