Pożyczka Inwestycyjna

Zakup, budowa i modernizacja: obiektów,maszyn, urządzeń, środków transportu... 

Pożyczka Rozwojowa

dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Trwa nabór wniosków na Pożyczkę Nowy Limit z pomocą de minimis

Mamy jeszcze wolne środki na pożyczki dla przedsiebiorców 

KFP glowka kolor z wspolfinans bez paska dolnego