Więcej informacji oraz wnioski do pobraniaw zakładce POŻYCZKI. 

 

 

                                                          

Pożyczka PROSTA

ze środków własnych Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości

dla dotychczasowych klientów Funduszu  

                                                      

Cel pożyczki

Środki pochodzące z pożyczki:

- mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością  gospodarczą

Kwota pożyczki

minimalna kwota pożyczki to      5 000,00 zł 

maksymalna kwota pożyczki to 30 000,00 zł 

 

Okres finansowania

– do 12 miesięcy; brak karencji w spłacie kapitału,

Koszty pożyczki

– Oprocentowanie 0,00 % w skali roku.  

Prowizja 10,00 % kwoty udzielonej pożyczki. Jest to jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki.

  Brak innych opłat. Jedyne dodatkowe koszty związane są z ew. ustanowieniem zabezpieczenia. 

Wymagany okres prowadzenia działalności

Wymagany okres prowadzenia dział. gospodarczej wtej samej branży to 12 miesięcy.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie jest ustanawiane przed uruchomieniem środków pochodzących z pożyczki.

Podstawowe zabezpieczenie:

- weksel własny in blanco

Może stanowić jedyna forma zabezpieczenia tylko dla klientów których zabezpieczenie pierwszego produktu (np. w ramach UO-PG) stanowi rzecz np. hipoteka lub pojazd, oraz dodatkowo

- inne zabezpieczenie rzeczowe lub osobowe akceptowalne przez Komitet Pożyczkowy

Formy dodatkowego zabezpieczenia stanowią:

·        Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub osób prawnych (spółek prawa handlowego)

·        Przeniesienie własności pojazdu w części 49/100 (przewłaszczenie twarde) z zatrzymaniem karty pojazdu wraz z cesją praw z polisy AC

·        Hipoteka na nieruchomości lub działce (nie rolnej)

 

Warunki dodatkowe i wykluczenia

- Pożyczkobiorca składa oświadczenie obraku zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS

- Pożyczkobiorca przechodzi weryfikację baz BIK i BIG Infomonitor przed udzieleniem pożyczki - brak negatywnych wpisów