Ponizej parametry pożyczki SZYBKIEJ udzielanej ze środków własnych Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości dla dotychczasowych klientów Funduszu  na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

 

 

 

POŻYCZKA SZYBKA

   

1.

kwota jednostkowej pożyczki

do 5 000 PLN 

2.

okres finansowania

do 3 miesięcy 

3.

prowizja i opłaty dodatkowe

prowizja  tj. 1,00 % wartości pożyczki za każdy miesiąc finansowania

 

4.

Oprocentowanie 

0,00 % w skali roku przy regularnej spłacie (odsetki ustawowe za opóźnienie)  

 

5.

karencja w spłacie

BRAK

6.

Zabezpieczenie

koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia ponosi pożyczkobiorca

Zabezpieczenie jest ustanawiane przed uruchomieniem środków pochodzących z pożyczki.

Podstawowe zabezpieczenie:

- weksel własny in blanco

Jako jedyna forma zabezpieczenia tylko dla klientów których zabezpieczenie pierwszego produktu w ramach UO-PG stanowi forma rzeczowa hipoteka, pojazd

oraz dodatkowo

- inne zabezpieczenie rzeczowe lub osobowe akceptowalne przez Komitet Pożyczkowy

Formy dodatkowego zabezpieczenia stanowią:

·        Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub osób prawnych (spółek prawa handlowego)

·        Przeniesienie własności pojazdu w części 49/100 (przewłaszczenie twarde) z zatrzymaniem karty pojazdu wraz z cesją praw z polisy AC

 

7.

wkład własny

Nie wymagany / Nie dotyczy

 

 

Plakat KFP Mała Pozyczka 25