05.12
Pożyczka na Zatrudnienie
Odsłony: 6113

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał dwie umowy na udzielanie Pożyczek na Zatrudnienie.   4 mln zł w ramach nowego instrumentu rozdysponuje m.in.: Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości SA Umowę sygnowali Sławomir Koprowski, prezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju oraz Dariusz Kiedrowski, prezes Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Łączny limit na pożyczki wynosi 10 mln zł. KFP wygrał przetarg na świadczenie pożyczki. - Cieszę się z kolejnego rozstrzygniętego przetargu. Ma on dla nas duże znaczenie, ponieważ stanowi nasz trzeci autorski produkt, a przy tym pokazuje, że nasza oferta jest dostosowana do potrzeb rynkowych regionu. Pożyczka na zatrudnienie jest przeznaczona w szczególności na tworzenie miejsc pracy. Staraliśmy się aby ten cel potraktować maksymalnie szeroko. Pożyczką można sfinansować m.in. wynajem mieszkania dla pracownika. Nowością jest także, to że nowy instrument jest także dla średnich firm, nie tylko mikro i małych - powiedział Sławomir Koprowski.

- Dzięki pożyczce firmy będą mogły sfinansować m.in. zatrudnienie pracowników, wyposażenie stanowiska pracy, opłacić żłobek czy przedszkole dla dzieci nowego pracownika - mówił Dariusz Kiedrowski. - Maksymalnie przedsiębiorca może pozyskać 300 tys. zł, z tego na jednego pracownika maksymalnie 100 tys. zł. O Pożyczkę na Zatrudnienie mogą od połowy lipca ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego, w tym podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą. Pożyczki muszą być przeznaczone na cele związane z poszukiwaniem, pozyskaniem lub podniesieniem kwalifikacji pracowników. Finansowane mogą być w szczególności koszty: - usług firm rekrutacyjnych, czy też agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, - wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników - wyposażenia nowych stanowisk pracy, - organizacji płatnych praktyk lub staży, - szkoleń, kursów ( w tym kursów językowych) dla pracowników, - świadczeń pozapłacowych dla pracowników , - czy też inne koszty związane z relokacją pracowników. Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach dla przedsiębiorców (z tzw. pomocą de minimis). Maksymalny okres ich spłaty wynosi 5 lat, w tym może obejmować do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 

5b39f2be5273a p 80