26.11
Pożyczka na Innowacje, Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Profilowana
Odsłony: 4070

Pożyczki na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w woj. pomorskim

poniżej link gdzie znajdziesz namiary na aktualnego pośrednika finansowego zajmującego sie dystrybucja tych środków w woj. pomorskim

https://rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał pośredników finansowych do uruchomienia instrumentów finansowych „Pożyczka na innowacje” oraz „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”.

„Pożyczka na innowacje” 

„Pożyczka Inwestycyjna" 

"Pożyczka Profilowana”,

skierowane do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Instrumenty te zostały zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Docelowo ofertę Pośredników Finansowych uzupełnią „Pożyczki na innowacje”, które mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o działalność badawczo-rozwojową i wspierać inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

W ramach pakietu „Pożyczki Inwestycyjnej” i „Pożyczki Profilowanej” finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności.

Wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwią przedsiębiorstwom istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości, realizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do małych i średnich firm kierowana będzie „Pożyczka Profilowana” wspierająca także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące ograniczeniu zasobochłonności procesów produkcyjnych.

Łączna kwota środków udostępniona przez BGK wyniesie co najmniej 120 mln zł.

Postępowania są realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Opis produktu - Karty produktu znajdują się poniżej: