Pożyczki dla przedsiębiorców - Aktualnie prowadzimy nabór wniosków na Małą Pożyczkę oraz pożyczki ze środków własnych Funduszu

Trwa nabór wniosków na:

- Małą Pożyczkę oraz

- Pożyczkę ze środków własnych KFP dla dotychczasowych klientów Funduszu.

Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń do nas. 

Zapraszamy do naszej siedziby w Kartuzach oraz na zamiejscowe konsultacje do Kościerzyny i Bytowa. Tu bezpłatnie zapoznasz się z ofertą.

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. pożyczek udzielane są także mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu lub Inkubatorze.

 

Preferencyjna tzn. z pomocą de minimis Mała Pożyczka:  

 • dla mikro i małych firm z woj. pomorskiego
 • dla rozpoczynających działalność gospodarczą 
 • dla podmiotów: nieposiadających historii kredytowej,
 • dla start-upów

 KFP ulotka A5 OK 2018 03 30 MAX 50 A

KFP ulotka A5 OK 2018 03 30 MAX 50 B

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. środków / pożyczek dla firm z Województwa Pomorskiego w ramach RPO udzielane są mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu.

Informacje o środkach z PFR znajdziesz także na stronie: www.pfr.pomorskie.eu 

http://www.pfr.pomorskie.eu/aktualnosci.html

 

 

 

Mała Pożyczka może być udzielona na cele:

 • inwestycyjne lub
 • inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa
 • jest możliwe finansowanie kapitału obrotowego maksymalnie do 20% wartości pożyczki
 • przedsięwzięcia rozwojowe firm
 • inne cele inwestycyjne przyczyniające die do rozwoju MMP

 

Środki finansowe otrzymane w ramach Małej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, 
 • cele konsumpcyjne,
 • spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym, 
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • wkład własny do przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 • finansowanie w całości lub w części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,

 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera e-papierosów,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków publicznych oraz z dostępu do pomocy de minimis (jeżeli dotyczy). 
 •  

Pożyczki oferowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Zalecany wkład własny przedsiębiorstwa wynosi 20% wartości pożyczki. Dla firm będących we wczesnej fazie rozwoju (w tym: start up) może być obniżony. Istnieje mozliwość udzielenia pożyczki bez wkładu własnego. 

Pożyczki udzielane Start-Up ze środków Funduszu stanowią pomoc de minimis.