Pożyczki dla przedsiębiorców - Aktualnie prowadzimy nabór wniosków na pożyczki ze środków własnych Funduszu

Trwa nabór wniosków na pożyczkę ze środków własnych KFP dla dotychczasowych klientów Funduszu. Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń do nas. 

Zapraszamy do naszej siedziby aby bezpłatnie zapoznać się z ofertą.

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. pożyczek udzielane są mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu.

 

W lipcu 2017r zakończyliśmy nabór wnioskow w ramach projektu Nowy Limit (rewolwing 2.3) NL/PFR/007.  

 • dla mikro i małych firm z woj. pomorskiego
 • dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • dla podmiotów: nieposiadających historii kredytowej,
 • dla start-upów
 • decyzja w 7 dni (kompletny wniosek)
 • Wszystkich pożyczek udzielamy w ramach pomocy de minimis

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. 08 grudnia 2016r podpisał z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. jako Menedżerem Umowę Operacyjną - Nowy Limit Pożyczka Globalna .../NL/PFR/007 na Nowy Limit (NL), na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki dla MMP. Pożyczki oferowane przedsiębiorcom były udzielane na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. oferował preferencyjne pożyczki z pomocą de minimis dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane były do mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

 

Niskie stałe (niezmienne) oprocentowanie 1,00 % lub 2,00 % (z pomocą de minimis). Oprocentowanie uzależnione było od zaproponowanej formy zabezpieczenia. Brak był innych kosztów (prowizji, opłat). Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości nie pobierał prowizji a ni innych opłat za udzielenie pożyczki czy udzielenie konsultacji / porady oraz pomocy jak wypełnić wnioski.

Zapraszamy do naszej siedziby aby bezpłatnie zapoznać się z ofertą.

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. środków publicznych z Województwa Pomorskiego w ramach NL udzielane są mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu.

Informacje o Nowym Limice znajdziesz nas tronie: www.pfr.pomorskie.eu natomiast o Inicjatywnie JEREMIE znajdziesz na stronie: www.jeremie.pl 

Pożyczka może być udzielona na:

 • Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
 • Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
 • Zakup środków trwałych i wyposażenia tj. maszyn, urządzeń, aparatów w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
 • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP.

 

Środki finansowe otrzymane w ramach pożyczki NL nie mogą być przeznaczone na:

 • Cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro i małego przedsiębiorcy.
 • Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne
 • Spłatę pożyczek, kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczki oferowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Zalecany wkład własny przedsiębiorstwa wynosi 20% wartości pożyczki. Dla firm będących we wczesnej fazie rozwoju (w tym: start up) może być obniżony. Istnieje mozliwość udzielenia pożyczki bez wkładu własnego. 

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu stanowią pomoc de minimis.