Pożyczki dla przedsiębiorców - Aktualnie prowadzimy nabór wniosków na pożyczki ze środków własnych Funduszu

Trwa nabór wniosków na pożyczkę ze środków własnych KFP dla dotychczasowych klientów Funduszu. Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń do nas. 

Zapraszamy do naszej siedziby aby bezpłatnie zapoznać się z ofertą.

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. pożyczek udzielane są mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu.

 

Preferencyjne (z pomocą de minimis) pożyczki PFR i PFR 2020+:  

 • dla mikro i małych firm z woj. pomorskiego
 • dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • dla podmiotów: nieposiadających historii kredytowej,
 • dla start-upów

 

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. środków / pożyczek dla firm z Województwa Pomorskiego w ramach RPO udzielane są mailowo, telefonicznie lub osobiście w Funduszu.

Informacje o środkach z PFR znajdziesz także na stronie: www.pfr.pomorskie.eu natomiast o "PFR 2020+" znajdziesz na stronie:https://rpo.bgk.pl/szukam-finansowania/

a także:

http://www.pfr.pomorskie.eu/aktualnosci.html

 

Pożyczka Nowy Limit może być udzielona na:

 • Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
 • Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
 • Zakup środków trwałych i wyposażenia tj. maszyn, urządzeń, aparatów w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
 • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP.

 

Środki finansowe otrzymane w ramach pożyczki NL nie mogą być przeznaczone na:

 • Cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro i małego przedsiębiorcy.
 • Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne
 • Spłatę pożyczek, kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczki oferowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Zalecany wkład własny przedsiębiorstwa wynosi 20% wartości pożyczki. Dla firm będących we wczesnej fazie rozwoju (w tym: start up) może być obniżony. Istnieje mozliwość udzielenia pożyczki bez wkładu własnego. 

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu stanowią pomoc de minimis.

 

Pośrednicy Finansowi "PFR 2020+" i "PFR":

 

Zobacz jakie środki będą dostępne w 2018r juz od stycznia: